Hitasista tulee luopua, mutta mitä tilalle?

24.10.2013 7 By Mikko Sarela

Helsingin sanomat kirjoittaa pääkirjoituksessaan osuvasti siitä, kuinka Hitas-sääntelystä seuraa yllättäviä sivuvaikutuksia. Hitas-sääntely perustettiin aikana, jolloin asuntolainan pituus oli noin 5-10 vuotta ja asuntojen kustannukset kävivät siksi liian korkeiksi uusille asukkaille. Nykyään ihmiset saavat hyvin pitkän ajan lainoja ja ongelmana on viimeisen parinkymmenen vuoden aikana pahentunut asuntopula.

Hitas-järjestelmä toimii asuntopulaan, kuten hölmöläisten peitonleikkuu. Yhdestä päästä on pakko leikata, jotta toiseen päähän lisätään.

Yllättävistä sivuvaikutuksista voisi listata myös yhden, jota ei ole julkisuudessa käsitelty – nimittäin hintadiskriminaation. On tunnettua, että markkinoilla yritykset mielellään hinnoittelevat saman tuotteen maksuhaluiselle asiakasryhmälle kalliiksi ja vähemmän maksuhaluiselle edullisemmin. Käytännössä tähän ei ole aina mahdollisuuksia ja kuluttaja saa tällöin nauttia keskimäärin halvemmista hinnoista.

Hitas-järjestelmä toimii Helsingin asuntomarkkinoilla kaupungin tarjoamana mekanismina hintadiskriminointiin. Sen tärkein vaikutus saattaakin olla se, että vapaarahoitteisia asuntoja rakennetaan niin vähän, ettei niitä voikaan riittää kuin kaikista varakkaimmille – mikä varmistaa että niistä voidaan pyytää todella korkeaa hintaa. Keskiluokka joutuu tyytymään Hitas-arpajaisiin, jossa hintataso on alempi. Mikäli vapaarahoitteisia asuntoja rakennettaisiin nykyistä enemmän, laskisi näiden hintatasokin – ja kaupunki saisi enemmän tuottoa omista maaomistuksistaan.

Mitä sitten pitäisi tehdä? 

Ensinnäkin Hitas-järjestelmä kannattaa lakkauttaa.

Toisekseen nykyinen säännösteltyjen tontinvuokrien järjestelmästä (kaupunki on itse sitonut vapaarahoitteisten tonttien hinnan noinn kaksinkertaiseksi ARA-tonttien vuokriin verrattuna, mikä on suora lahja rakennuttajille) pitää siirtyä menettelyyn jossa kaikki tontit huutokaupataan.

Kolmannekseen, koska kaupunki saa luottoa noin 1% korolla, tulee kaupungin suosia vuokratontteja. Niiden tuotto ylittää selvästi tonttien myymisen tuoton ja kaupungin tulee hyödyntää omistuksiaan tehokkaasti veronmaksajien hyväksi.

Neljännekseen, jotta rakennusmarkkinoille saadaan kilpailua, eli uusia pieniä ja keskisuuria rakennusyrityksiä ja ryhmärakennuttajia, pitää tontti olla mahdollista saada kokonaisuudessaan vuokramuotoisena. Tämä vähentää pienten toimijoiden pääomantarvetta ja mahdollistaa useamman yrityksen mukaantulon Helsingin markkinoille. Lisäksi kaupungin kannattaisi hyödyntää asuntorahastoaan ryhmärakennuttajien rakentamisen aikaisen lainan takaamiseen, tarjota ATT:lta suunnitteluapua ja varmistuksen suunnitelmien teknillistaloudellisesta toteutuskelpoisuudesta ja ottaa siitä riskiin nähden kohtuullinen tuotto.

Viidenneksi, Helsingin tulee nopeassa tahdissa kasvattaa asuntojen kaavoitusta ja tonttien luovutusta. Ensimmäisenä tavoitteena on päästä kaupungin viralliseen tavoitteeseen, eli noin 5500 asuntoon vuodessa. Tämä vaatii mm. sitä, että löydetään tapoja tehdä tiiviimpää täydennysrakentamista ja investointiraamin puitteissa sitä, että opitaan suunnittelemaan ja toteuttamaan liikenneratkaisuja kustannustehokkaasti.