Hoitotakuu kaavoitukseen

Useimmat meistä muistavat ajan, jolloin julkiseen terveydenhuoltoon jonot olivat helposti vuosia. Vuonna 2005 Suomessa tuli voimaan laki, joka määräsi kiireettömille hoidoille ja tutkimuksille tietyt määräajat. Lakimuutosten seurauksena jonot lyhenivät ja hoitoon pääsi nopeammin.

Kaavoituksessa vallitsee samanlainen tilanne. Tontinomistaja voi joutua odottamaan vuosia, että kaavoittajalla on aikaa käsitellä muutostarpeita. Rahaa palaa, joskus rakennukset ränsistyvät tyhjillään, kun olemassaoleville tiloille ei löydy kaavan sallimia käyttötarpeita – ja joskus taloja jää rakentamatta siksi, että hankkeen rahoittajat kaikkoavat kun kaavamuutoksen tuominen päätöksentekoon kestää vuosia.

Screen Shot 2014-12-08 at 14.06.33

Punavuoreen suunniteltu Cloud City

 

 

Punavuoren Cloud City -ehdotuksen kohtalosta ei päätetty demokraattisesti. Siitä päättivät virkamiesjohto ja kaupunkisuunnittelusta vastaava apulaiskaupunginjohtaja, kun lykkäsivät hankkeen poliittista käsittelyä vuosilla.

Ehdotankin, että säädetään asemakaavoitukselle hoitotakuulaki, joka määrittää sen ajan, jossa maanomistajan ehdotus asemakaavan muuttamiseksi on tuotava poliittiseen käsittelyyn. Tällainen laki selkiyttäisi maanomistajan asemaa ja parantaisi tämän oikeusturvaa. Ja asemakaavoitus pysyisi yhä demokraattisesti valituissa käsissä.