Itä-Helsinki aseveliakselin puristuksessa

8.5.2012 19 By admin

Kun seuraa Kokoomuksen ja demareiden politiikkaa Itä-Helsingin osalta, ei voi kuin takoa päätään seinään. Tänään päätettiin lautakunnassa Meri-Rastilan osayleiskaavan suunnitteluohjeista. Mari Holopainen teki palautusesityksen esittäen kaavan valmistelua OurCity-suunnitelman pohjalta. Hävisimme äänestyksen 5-4. Lisäksi lautakunta hyväksyi yksimielisesti ponnen Meri-Rastilan tiivistämisestä asukkaista ja kansalaisjärjestöistä lähteneiden kaavaesitysten esittämällä tavalla. Tällä tarkoitetaan OurCity-hankkeen ja kaupsuyhdistyksen tekemiä kaavoja.

Tämä on paha takaisku koko Helsingille, josta tulemme kärsimään vielä pitkään. Tulevaisuudessa kaavoitus on enenevissä määrin täydennysrakentamista. Helsinki tarvitsee edes yhden loistavan onnistumisen, jota voidaan käyttää esimerkkinä, kun vakuutetaan asukkaita täydennysrakentamisen mahdollisuuksista. Meri-Rastilassa oli kaikki mahdollisuudet onnistua yli odotusten. Ne mahdollisuudet ollaan nyt valuttamassa tyhjiin.

Meri-Rastilan osayleiskaavaluonnos

Valitettavasti aseveliakselin suunnitelmat eivät jää tähän. Itäkeskukseen ajetaan valtavaa kaupunkiympäristön tuhoavaa siltaa. Tämä on luonteva ajatus niille, joille Itä-Helsinki on vain paikka, jonne voidaan sulloa ne ihmiset, jotka tarvitaan pyörittämään kantakaupunkia, mutta joita hienohelmat eivät halua nähdä naapurissaan. Samaan ajatukseen perustuu myös Meri-Rastilan metsien pirstominen.

Smith-Polvisen keskustasuunnitelma ja nykyinen Itä-Helsinki

Vielä 60-luvulla tällaisia moottoritiehirviöitä esitettiin tosissaan kantakaupunkiin Smith-Polvinen -suunnitelmassa. Esimerkiksi nykyinen Kruunuhaka olisi näyttänyt suurinpiirtein samalta kuin Itäkeskus nykyisin. Nyt 40-vuotta myöhemmin saamme olla onnellisia siitä, ettei Helsingissä keskustaa tuhottu moottoriteillä, kuten monissa amerikkalaisissa kaupungeissa tehtiin. Irvokkaasti moottoriteitä perusteltiin usein nimenomaan kaupungin keskustan elvyttämisellä.

Voisi kuvitella, että tässä on jo riittävästi, mutta tälle aseveliakselille ei riitä mikään. On tunnettua, että korkea virkamiesjohto ja merkittävät poliittiset voimat vastustavat järkevää joukkoliikenneratkaisua Östersundomiin. Virastosta kuului juttuja, joiden mukaan metroon pohjautuvaa mallia vaadittiin kaupungin korkeimman johdon suunnalta. Esimerkiksi poikittainen ratikka Vantaalle pyrittiin hautaamaan, koska se olisi voinut vahingoittaa Kalasataman mahdollisuuksia pärjätä alueellisessa kilpailussa työpaikoista.  Itä-Helsinki näyttäytyy tässä pelissä pelkkänä pelinappulana Helsingin kantakaupungin kuvitteellisessa eloonjäämistaistelussa.

Poliittisesti näiden hankkeiden takana ovat seisseet erityisesti Kokoomus ja SDP. Jos taas haluaa syyttää virastoja ja virkamieskuntaa, kannattaa suunnata katse kaupunkisuunnittelusta vastaavaan apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilään (SDP) ja kaupunginjohtaja Jussi Pajuseen (Kok.).

Jostain syystä Itä-Helsinkiä ei koskaan katsota siitä näkökulmasta, mikä olisi Itä-Helsingille itselleen parasta. Tuntemani itä-helsinkiläiset nostavat esille alueen vahvuuksina rannat ja metsät. Näiden lisäksi Itäkeskus voisi olla Helsingin itäinen keskusta, jos Itäväylä ja kehä I muutettaisiin kaduksi. Tiivis lisärakentaminen kadun varrelle toisi merkittävästi uusia asukkaita ja lyhentäisi kävelyetäisyyksiä. Kaupunkia saadaan sillä, että rakennetaan kaupunkia. Ei se niin vaikeaa ole.

Myllypuroon voisi uuden käveltävän kaupunkiympäristön ja asukasmäärän kasvun myötä kehittyä ihan oikea yrityspuisto Metropolian yhteyteen – kunhan poikittaisiin joukkoliikenneyhteyksiin satsataan riittävästi.