Kaupunkirakentamisen aika (15): Markkinaehtoista pysäköintipolitiikkaa

28.3.2017 0 By Mikko Sarela

Markkinaehtoista pysäköintipolitiikkaa

Jos pysäköintipolitiikka olisi markkinaehtoista, saisimme pysäköintipaikat olennaisesti halvemmalla, vaikka niitä tehtäisiin sama määrä. Kaavamainen määräys toteuttaa kaikki pysäköintipaikat tontilla tulee usein hyvin kalliiksi. Paljon halvemmaksi tulisi rakentaa osa paikoista vähän syrjemmälle vaikka melumuuriksi moottoritietä vasten. Ne jotka käyttävät autoa päivittäin, ostaisivat autopaikan tontilta, mutta harvoin autoa tarvitsevat voisivat ostaa halvemman paikan vähän syrjempää.

Yli puolella helsinkiläisistä ruokakunnista ei ole autoa. Jos autopaikasta joutuisi maksamaan itse, hakeutuisi enemmän autottomia kotitalouksia sinne, missä autopaikkojen rakentaminen olisi erityisen kallista, ja vastaavasti ne, joille auto on välttämättömyys, hakeutuisivat nykyistä todennäköisemmin alueille, missä autopaikkojen teko on halpaa.

Kaiken kaikkiaan markkinatalous johtaisi tässä selvästi suunnitelmataloutta parempaan ratkaisuun. Rakennettakoon autopaikkoja niin paljon kuin niitä tarvitaan – siis niin paljon kuin niitä halutaan ostaa tai vuokrata kustannuksia vastaavalla hinnalla.  Koska mieli voi muuttua ajan myötä, tehtäköön kaavoissa mahdolliseksi rakentaa autopaikkoja jälkeen päin, jos kysyntää ilmenee.