Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 15.4.2014

12.4.2014 19 By Mikko Sarela

Olen tiistaina menossa kaupunkisuunnittelulautakuntaan. Lautakunnan lista löytyy täältä.

Asemakaava Vuosaareen suunniteltua voimalaa varten. Tässä ei päätetä voimalan rakentamisesta. Kaava ainoastaan mahdollistaa rakentamisen. Päätöksen Vuosaaren voimalasta tekee valtuusto samalla kun Hanasaaren kohtaloa pohditaan.

Liikenneinvestointien talousarvioehdotus vuodelle 2015 ja investointiohjelmaehdotus vuosille 2016-2024. Tämän olen ehtinyt katsomaan vasta päällisin puolin. Vaatii vielä lisää tutustumista ennen tiistain kokousta. Investointiohjelmaan liittyvät huomiot ja kommentit ovat erittäin tervetulleita.

Viikon isona asiana on Kivinokan osayleiskaava. Vihreät tekivät Kivinokasta ryhmäpäätöksen. Kivinokassa halutaan vahvistaa alueen virkistyskäyttöä ja Itäväylästä tehdä bulevardi. Kun itäväylän ympäristöä tiivistetään, tarvitaan myös kunnollisia viheralueita. Kivinokka on virkistyskäytön kannalta lähellä ja sopivasti metroasemien palvelualueen katveessa. Virkistysvaihtoehdon kanssa mennään tiistaina. Seuraavaksi pitää varmistaa, että Itäväylän ympäristöön saadaan niitä asukkaita, joille Kivinokasta tehdään omaa virkistysaluetta.

Alla omia mietteitäni osayleiskaavaehdotuksesta, jossa oli paljon hyvää.

Kivinokka oli itselleni haastava päätettävä. Kärsimme asuntopulasta ja kaupunki tarvitsee lisää asuntoja. Toisaalta Kivinokka poistettiin viime hetkellä yleiskaavassa 2002 suoraan kaavoitettaviksi merkityistä alueista siksi, että sitä pidettiin arvokkaana luonto- ja virkistysalueena. (Sen sijaan se merkittiin selvitysalueeksi, jonka kohdalla päätökset tehdään myöhemmin. Näiden päätösten aika on nyt.)

Kivinokan rakentamista puoltaa se, että alue on varsin lähellä kantakaupunkia. Rautatieasemalle matkaa on katuverkkoa pitkin 6 kilometriä ja Kalasatamaan matkaa on alle 3 kilometriä. Sen sijaan matka metroasemalle on kovin pitkä.

Jos alue rakennettaisiin, siitä tulisi hyvin vahvasti pyöräilyyn tukeutuva kaupunginosa. Matkat kantakaupunkiin ovat pyörällä lyhyitä. Itäväylälle ja Kalasatamaan on tulossa uudet baanat, joiden avulla pyöräileminen on sujuvaa ja nopeaa.

Sen sijaan laadukasta joukkoliikennettä tänne ei ole mahdollista koskaan saada. Suurin osa asukkaista on vajaan kilometrin etäisyydellä metroasemasta. Tämä on etäisyytenä haastava siksi, että valittavana on pitkä kävely metroasemalle tai pitkä odotus – liityntäbussin vuoroväliksi tulisi luultavimmin 20 minuuttia.

Kuten ylläolevasta kuvasta näkee, 800-1000 metrin kävelymatka joukkoliikenteen pysäkille ei ole hyväksyttävä oikeastaan kenenkään mielestä. Ylläolevan kuvan perusteella vajaa 10% asukkaista pitää 800 metrin kävelyä hyväksyttävänä silloin, kun kaupunkikuva on viehättävä ja noin 0% silloin, kun kaupunkikuva on epäviehättävä. On päivänselvää, että Kivinokka ei ole, eikä siitä voida tehdä, vahvasti joukkoliikennepainotteista kaupunginosaa.