Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 17.4.2012

17.4.2012 16 By admin

Olen tänään menossa lautakuntaan. Lista löytyy täältä ja Oden kommentit täältä.

Kalasataman kaava ja liikennesuunnitelma. Ode jo kirjoitti kaavasta, joten keskityn liikennesuunnitelmaan. Sen isoin potentiaalinen ongelma on se, että itä-länsi-suuntaista pyöräilyn ja jalankulun väylää ei ole tässä vaiheessa mitenkään merkitty mukaan. Tarkoitus olisi, että itäväylän reunalla jatkuisi kävelyn ja pyöräilyn väylät läpi Kalasataman keskuksen, mutta virastossa on kuulemma myös mielipiteitä, että niitä ei pitäisi tehdä. Ehdottanen, että lautakunta ohjeistaa virastoa tekemään ne itä-länsi -suuntaiset pyöräilyn ja jalankulun väylät.

Toisella linjalla muutetaan toimistotalo asuintaloksi. Nykykäytännöllä vaaditaan samalla paljon kalliita autopaikkoja. Voisiko ajatella, että yhtiö saisi halutessaan ostaa paikat lähiympäristöstä sen sijaan, että on pakko rakentaa uusia. Kalliossa ei ole parkkipaikoista pulaa.

Toinen linja

Liikenneinvestointien suunnitelma 2013-2017: Lista on esitetty hyvin vaikeaselkoisessa muodossa, jossa luottamushenkilön on hyvin vaikeaa saada selkoa siitä, mitä ollaan ja ei olla tekemässä. Olen ollut yhteydessä muutaman virkamiehen kanssa ja yrittänyt selvitellä asioita. Korjattavaa on useammassakin kohdassa, joten ajattelin pyytää tämän pöydälle.

Rahapulassa pitää priorisoida sellaiset investoinnit, jotka tuovat lisää rahaa kaupungin kassaan tai säästävät kaupungin menoissa.

Esimerkiksi Helsinginkadulla varataan rahaa pyöräkaistojen tekemiseen, mutta ei rahaa kasin ratikan nopeuttamistöihin, vaikka on olemassa jo aiempi päätös, että kasin nopeuttamistoimet tehdään aina samalla, kun katu puretaan auki jostain muusta syystä. Helsinginkadun ja Kaarlenkadun risteyksen läpi kulkee noin 200 000 ratikkaa vuodessa, joten tässä aikasäästöillä on todella iso merkitys, jopa kaupungin budjetissa. Toinen vastaava paikka löytyy Mäkelänkadulta, jossa voitaisiin tehdä pyöräkaistojen tekemisen yhteydessä vaadittavat toimenpiteet ykkösen nopeuttamiseksi.

Ratikat saavat muutenkin kylmää kyytiä; Topeliuksenkadun raitiotiejatke menee monta vuotta tulevaisuuteen, eikä Munkkivuoren ratikalle olisi tässä suunnitelmassa lainkaan rahaa. Katsotaan pystyykö näille vielä tekemään jotain.

Esitän myös lautakunnalle, että vaadimme investointisuunnitelman, jossa on paremmin eritelty, mitä rahalla aiotaan saada aikaan. Ei tämä nyt voi oikeasti toimia siten, että jokainen lautakunnan jäsen erikseen soittelee virkamiehille ja kyselee mitä tällä rahalla on nyt suunniteltu toteutettavaksi.

Pisararataan liittyvä liikennesuunnitelma. Tähän suuntaan kaupungin liikennejärjestelmää tulisi kehittää. Eikä muuten ole mikään pakko odottaa sitä, että Pisara valmistuu. Tehdään kaupunkiradoille uusi asema Helsinginkadun kohdalle ja ykkösestä ja kasista nopea moderni ratikka, niin suunnitelma voidaan toteuttaa heti. Pasilasta, Hesarilta ja Rautatientorilta pääsee nopeasti jatkamaan kaikkialle Helsingin keskusta-alueella.

Kaupunkisuunnittelulautakunta lausuu kaupungin ympäristöpolitiikan tarkistamisesta. Virastossa ollaan huomattu se ristiriita, joka seuraa ympäristönormien esteistä rakentamiselle ja tiiviin kaupunkirakenteiden tavoitteista. Tämä ristiriita pitää nyt vaan ratkoa. Helsingin kaupungin poliittisen ja virkamiesjohdon tulee olla aktiivinen siinä, että saamme järkevät ympäristönormit.

”Kaupunkisuunnittelun kannalta erityisesti keskipitkälle aikavälille asetettujen määrällisten tavoitteiden tavoittelu liikenneperäisten melu- ja pakokaasujen osalta tekee tiivistyvän kaupunkirakenteen edellytysten luomisesta erittäin vaikeaa. Seudullisesta näkökulmasta laajat liikenteen suojavyöhykkeet johtavat pitkällä aikavälillä rakenteen hajoamiseen, autoilun lisääntymiseen ja yhteisvaikutuksinaan liikenteen melu- ja pakokaasupäästöjen lisääntymiseen. Ympäristöpolitiikan linjaukset ovat tältä osin ristiriitaisia.”  

Keskustelin syksyllä THL:n kaupunkien ilman ja melusaasteiden erikoistutkijan kanssa, joka oli järkyttynyt kuullessaan siitä, miten normeja tulkitaan täällä Uudellamaalla. Paljon parempi tapa normittaa olisi vaatia vilkkaiden katujen varsilla oleviin taloihin erinomainen melueristys, erinomainen ilman suodatinjärjestelmä ja kieltää näiltä kohdin erityisen vaarassa olevien erityistoiminnot: siis päiväkodit, koulut, sairaalat ja vanhuksille erityisesti tarkoitetut asunnot ja hoitokodit.

Selvitys nopeusrajoituksien alentamisesta kertoo, että alentamisen myötä nopeudet ovat laskeneet, joskaan eivät valtavasti. Tätä voi edesauttaa sillä, että tulevien katuremonttien myötä muutetaan ajoympäristö psykologialtaan hitaampaa ajamista tukevaksi. Pyyhkeitä siitä, että meluhaittojen muutoksia ei ole mitattu.

Ruoholahden City-market anoo kaavamuutosta, joka sallisi elintarvikemyynnin nykyistä suuremmalla alueella. Nykyinen kaava sallii sen vain 1500m2 alueella, nyt tehty kaava nostaa oikeuden 3300m2 alueeseen. Tässä on taas oiva esimerkki siitä sääntelyviidakosta, jolla vaikeutetaan yrittäjien elämää!

Jätkäsaaressa muutetaan kaavaa, jotta ATT saa rakentaa tontille päiväkodin. Vihdoinkin! On käsittämätöntä, että Helsingissä rakennetaan uusia kalliita asuinalueita siten, ettei alueelle rakenneta samalla palveluita. Kaupunki menettää oikeaa rahaa rakennusoikeuksien arvossa, kun ostajat tietävät, ettei alueelta löydy lähipalveluita.

Lausunto Karhusaarentien ja kehän kattamisesta Keilaniemessä ja Tapiolassa. Lausunnossa ei lainkaan huomioida sitä, että suunniteltu betonikansi lisää Länsiväylän henkilöautoliikennettä noin 10000 autolla päivällä ja lisää näin ollen autoilun aiheuttamia haittoja erityisesti Koivusaaressa, Lauttasaaressa ja Ruoholahdessa. Helsinki kärsii tästä mm. Koivusaaren maanomistajana alentuneina tontinhintoina.

Keilaniemen tulevaisuus Länsiväylältä katsottuna