Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 4.10.2016

3.10.2016 10 By Mikko Sarela

Oden ollessa estynyt minä olen menossa kaupunkisuunnittelulautakuntaan tiistaina. Lautakunnan lista löytyy täältä.

Huopalahden aseman ja ympäristön asemakaava. Tarkistetussa ehdotuksessa esitetään pienimuotoista rakentamista ihan Huopalahden aseman viereen. Tämä alue on uudessa yleiskaavassa merkitty kantakaupungiksi ja kaavan korttelitehokkuus on surkeat 0,2. Ajattelin esittää palautusta ja vaatia tiiviimpää rakentamista.

Asemien ympäristön tiivis rakentaminen on koko raide- ja verkostokaupungin keskeinen lähtökohta. Lisäksi yleiskaavaneuvotteluissa poistimme juuri tuhansien ihmisten asunnot keskuspuiston reunalta, joten on luontevaa tiivistää Haagan aluetta suunniteltua voimakkaammin.

screen-shot-2016-10-03-at-10-58-51-am

 

Lauttasaaren Apajalahden tarkistettu asemakaava. Luvassa on viuhkan muotoon aseteltuja lamellitaloja. Pysäköinti tulee talojen väliin rakennettaviin pysäköintihalleihin, jotka vievät kadulla kulkevilta merinäköalat.

Nämä pihakannen alle sijoitettavat pysäköintihallit ovat tuottaneet pahaa karmaa umpikortteleille, kun pihakansi saa ohi kulkevan luulemaan, että viereen on rakennettu umpikortteli. Moni paikallinen on minullekin valittanut siitä, että umpikorttelit ovat tuhonneet Vattusaaren alueen ja palvelutkin vain huonontuvat. Todellisuudessa ongelmana on juuri se, että rakennetaan irrallisia taloja ja maan päälle tulevia autohalleja, jolloin saadaan molempien ratkaisujen huonot puolet. Näkymät katoavat eikä asukkaita silti tule riittävästi ylläpitämään palveluita.

Uusia asukkaita tulee noin 500.

screen-shot-2016-10-03-at-11-10-05-am

 

Garden Helsinki arkkitehtuurikutsukilpailun kaupunkikuvalliset ja toiminnalliset lähtökohdat ja tavoitteet. Tässä päätetään niistä kriteereistä, joilla Garden Helsinki -hallia suunnitellaan Nordenskiöldinkadun varteen. Kuten otsikko sanoo, aiheesta järjestetään kutsukilpailu.

On tärkeää ymmärtää, että tässä päätetään siitä miten Töölöä jatketaan itään Nordenskiöldinkadun vartta pitkin. Parhaassa tapauksessa Garden Helsinki sijoittuu paikkaan, joka houkuttelee keikalle tai otteluun tulevia ihmisiä lähiympäristön ravintoloihin ja baareihin aikaa viettämään ja näin laajentaa elävää kaupunkiympäristöä ulospäin keskustasta.

Siksi aion tehdä lautakunnassa suurin piirtein seuraavanlaisen muutosehdotuksen: ”Nordenskiöldinkadun varresta tulee suunnitella korkeatasoista urbaania ympäristöä, kiinnittäen erityisttä huomiota jalkakäytävään ja sille aukeaviiin tiloihin. Rakennusten maantasokerrokset ja kadulle avautuvat tilat on ensisijaisesti osoitettava liike- tai muuksi toimitilaksi.”

Allaolevasta kartasta näkee Garden Helsingille annetun suunnitteluvarauksen alueen.

screen-shot-2016-10-03-at-11-19-30-am

Viher- ja virkistysverkon kehittämissuunnitelma on erittäin tärkeässä roolissa Helsingin virkistysalueiden ja luontoalueiden kehittämisessä ja yleiskaavan toteutussuunnittelussa. Suunnitelma on erinomaisesti laadittu. Tässä muutama huomio suunnitelmasta:

  • Nyt esitettyjen asioiden lisäksi tulisi tehdä alue-ekologinen tarkastelu, jotta ymmärrämme paremmin minkälaista luontoympäristöä milläkin alueella kannattaa kehittää ja vaalia
  • Maisema- ja puistosuunnittelussa pyrittäisiin aktiivisesti lisäämään luonnon monimuotoisuutta hyödyntäen tuota alue-ekologista tarkastelua.
  • Hulevesien hallinnassa tulee huomioida myös teknistaloudellinen näkökulma eli se, että luonnonmukainen hulevesien hallinta tuottaa myös merkittäviä säästöjä kaupungille, kun uusilla alueilla ei tarvita niin isoja viemäri-investointeja. Nämä säästöt toteutuvat vain, jos hulevesien hallinta esim. viherkattojen ja muiden pintojen muodossa ymmärretään systeemisenä vaatimuksena kaavoituksessa eikä vain kivana lisänä asukkaiden viihtyvyyteen.

screen-shot-2016-10-03-at-11-47-41-am

Munkkiniemessä täydennysrakennetaan kulmatonttia Solnantien ja Lokkalantien kulmassa. Paikka on minulle hyvin tuttu – asuin 2000-luvun alkupuolella viitisen vuotta ihan tuon tontin naapurissa Ålandsbankenin talossa. Tämä on myös erinomainen esimerkki siitä, että myös avoimeksi jätettyjä kulmia on mahdollista tiivistää, jos halua on.

Uusia asukkaita tulee viitisenkymmentä ja kivijalkaan tulee liike/toimistotilaa.

screen-shot-2016-10-03-at-11-23-23-am