Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.10.2016

11.10.2016 0 By Mikko Sarela

Tänään kokoustettiin taas ja tehtiin päätöksiä.

Ensin kuulimme päivityksen Östersundomin tilanteesta. Tällä hetkellä virastossa tutkitaan mallia, jossa metrolinjasta jätetään Salmenkallion asema pois ja vedetään linja suoraan pohjoista reittiä. Salmenkallion alue merkittäisiin tässä selvitysalueeksi, joka ratkaistaan erillisellä osayleiskaavalla. Ennen muun Östersundomin rakentamisen aluetta pitää Salmenkallioon tehdä virkistyssuunnitelma, jotta asukasmäärän kasvu ei uhkaa Natura-aluetta.

Metrolinjan varrella isompi osa rakentamisesta tulisi suhteellisen tiiviinä – korttelitehokkuudeltaan yli 1 ja Talosaaressa rakentamisaluetta jouduttaisiin tiivistämään. Noin 25% kaikesta rakentamisesta olisi kerrostalovaltaista. Rakentamisen määrä putoaisi noin 200 000 kerrosneliömetriä ja asukasmäärä noin 5000. Budjettiin tulisi noin 100 miljoonan euron ylimääräinen kuoppa – mikä on paljon kun huomioidaan se, että projekti on melkein miljardin miinuksella jo valmiiksi. Kaupungin rakentaminen kaukoitään on todella kallista.

Huopalahden asema hyväksyttiin yksimielisesti.

Lohiapajalahden asemakaava hyväksyttiin Outi Silfverbergin tekemällä jatkosuunnitteluohjeella: ”Samalla lautakunta edellyttää, että merentäyttöjen vaikutukset veden laatuun minimoidaan ja että veden laatua seurataan aktiivisesti.”

Koskelan sairaala-alueen asemakaava jätettiin kahdeksi viikoksi pöydälle Risto Rautavan pyynnöstä.