Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.8.2016

22.8.2016 0 By Mikko Sarela

Asiat päätettiin pääasiassa listalla esitetyn mukaisesti. Päätöstiedotteen löytää täältä.

HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmassa lausuimme minun aloitteestani Risto Rautavan kannattaessa yksimielisesti ”Raitiovaunujen kuljettajarahastuksesta on syytä luopua mahdollisimman nopeasti, sillä se hidastaa liikennettä, lisää kustannuksia ja heikentää kuljettajien turvallisuutta.”

Lisäksi äänestimme, että tarkastusmaksun korottaminen 100 euroon ei ole perusteltua ja poistimme erimielisyyksiä aiheuttaneen tulkinnan kaupungin strategiaohjelmaa koskeva lause velkaantumiskehityksestä.