Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.10.2016

25.10.2016 0 By Mikko Sarela

Koskelan sairaala-alueen asemakaava päätettiin poistaa erityisasumisen ja palveluiden alueelta puurakentamisen vaativa merkintä (6-2 minä ja Elina Moisio vähemmistössä) ja lisätä maininta, että puurakentamista voidaan edistää tontinluovutusehdoissa.

Kyläsaaren opiskelijatalot ja urheiluhalli hyväksyttiin viraston ehdottamassa muodossa. Itse puhuin tässä yhteydessä siitä, että näitä kaupunginosien välisiä reunoja pitäisi ajatella enemmän rajapintoina, jotka pitää suunnitella kuin kaupunginosan reunana, johon rakenne loppuu.

Myönsimme Villingissä poikkeusluvan. Asemakaavaprosessi kestää vielä ja ehdotus tullee lautakuntaan alkuvuodesta 2017.