Kaupunkiympäristölautakunta 20.3.2018 ennakko

19.3.2018 0 By Mikko Sarela

Olen ensi viikolla menossa kaupunkiympäristölautakuntaan. Lista täällä.

Mäkelänrinteen urheilukampuksen asemakaava tuo lisärakentamista lukion ja Mäkelänrinteen uimahallin väliin. Tämä on erinomaisen hyvä ja arvokas asia. Yksi asia tosin hiertää eli pysäköintikenttien sijoittaminen Mäkelänkadun ja talojen väliin. Meillä on tavoitteena laajentaa kantakaupunkia. Kadunvarressa kuuluu olla talo, jossa on kivijalkatoimintaa, puisto tai aukio – ei parkkikenttää.

Kaavoituksen arviointi ja seuranta kertoo erinomaisesti sen miten paljon Kaupunkiympäristön toimiala on nopeuttanut kaavoitusta viime vuosina. Siinä missä vuonna 2012 hyväksyttiin asemakaavoja vain noin 400 000 kerrosneliömetrin verran, nyt ollaan jo noin 700 000 kerrosneliömetrin vauhdissa.

Samalla voidaan huomata, että kantakaupungin aluekohteet alkavat nyt loppumaan ja kasvu siirtyy raidejokerin ja Laajasalon raitiotien ympäristöihin, jossa kaavoitus on lähtenyt  käyntiin hankepäätösten jälkeen – kuten pitääkin. Asemakaavoja näiden uusien ratikkalinjojen varrelle (vyöhyke C) hyväksyttiin viime vuonna runsaan 200000 kerrosneliömetrin verran – yli kolminkertaisesti aiempiin vuosiin nähden. (Tulevina vuosina tahti hieman hidastuu.)

Vyöhykejako menee seuraavasti: A. kantakaupunki, aluekeskukset ja raideliikenteen solmukohdat. B. nykyinen tai rakenteilla oleva raideliikennevyöhyke. C. raidejokeri + Laajasalon raitiotievyöhyke. D. Ideatasolla oleva raideliikennevyöhyke. E. Muu Helsinki, johon ei ole raideliikennettä suunnitteilla.

Malminkartanossa kaavoitetaan käyttämättä jäänyt yleisten toimintojen kortteli asumiseen. Uusia asukkaita noin 150 alle puolen kilometrin etäisyydelle asemasta. Tonttitehokkuus on 1,2 mikä on uuden yleiskaavan mitoituksen alarajoilla. Ratkaisu olisi voinut olla kaupunkimaisempikin, mutta tällä mennään.

Huopalahdentiellä ollaan rakentamassa niin kutsuttuja talouskaistoja uusiksi. Nyt käsitellään katusuunnitelmaa, jonka pohjalta katua lähdetään tekemään. Liikennesuunnitelmassa  jalankululle, katupuille ja -vihreälle varattua tilaa on leikattu useita metrejä ja pysäköintipaikkojen leveyksiä kasvatettu. Tällä mallilla ei tehdä hyvää kaupunkiympäristöä.