Koska Suomessa ei ole korruptiota

3.10.2012 9 By admin

”Koska Suomessa ei ole korruptiota” sanoo Facebook-sivu Maan tapa

Joukkoliikenne

Kauppalehti raportoi tänään, että linja-autoliitto tarjoaa linja-autoyhtiöiden monopolioikeuksista päättäville virkamiehille ilmaiset bussimatkat. Nämä virkamiehet sattuman oikusta päättivät hylätä Onnibussin tekemän liikennöintipyynnön reitille Turku-Tampere-Jyväskylä. Linja-autoliiton johtajan sanat ovat tähän kohtaan osuvia:

”Mielestämme on hyvä, jos he matkustavat joskus busseissa ja näkevät, miten linja-autoliikenne toimii”, sanoo liiton toimitusjohtaja Heikki Kääriäinen

Lainaan tähän lyhyen pätkän valtiovarainministeriön ohjetta VIERAANVARAISUUDESTA, EDUISTA JA LAHJOISTA.

Valtiovarainministeriön henkilöstöosasto eli Valtion työmarkkinalaitos vastaa valtion virkamiehiä koskevan lainsäädännön kehittämisestä ja omalla toimialallaan valtion- hallinnon virkamiesetiikan ja korkean virkamiesmoraalin edistämisestä. 

Virkamiehen tehtävillä ja tilanteella on merkitystä virkamiehen muodollisen aseman lisäksi. Esimerkiksi seuraavissa tilanteissa on syytä pidättäytyä jokseenkin kaikista tarjotuista etuisuuksista:

  • valvonta- tai tarkastustehtävän suorittaminen
  • hankintapäätöksen valmisteleminen. 
  • palveluiden järjestämistä koskevan päätöksen tekeminen (kyse esim. tietyn vi- raston toimipisteen säilyttämisestä kunnassa, ja kunta tarjoaisi jotakin asiaa valmistelevalle virkamiehelle).

Asiasta on tehty tutkintapyyntö (Aamulehden uutinen), joten asiaan toivottavasti saadaan mahdollisimman pian selvyys.

On oikeastaan käsittämätöntä, miksi lupaa liikennöidä bussia kaupunkien välisillä reiteillä pitää edes pyytää. Monopolioikeuksista nauttivat linja-autoliiton yritykset  markkinoivat kaupunkien sisäisessä liikenteessä omaa etuaan ”markkinaehtoisena” toimintana.

IT-järjestelmät

Mitä tekee virkamies, kun IT-järjestelmä hanke saa osakseen julkista kritiikkiä? Muutetaan toimintaa siten, että IT-järjestelmien valmistelu- ja hankinta-asiakirjoja ei julkisteta. Kun omaa osaamista IT-hankkeiden vetämiseen ei ole, eikä sitä haluta hankkia, hankitaan hanketta valmistelemaan konsultti, joka suosittelee järjestelmää, jonka myyntiin se on hankkinut yksinoikeudet. Kun palkataan kettu suunnittelemaan ja toteuttamaan kanatarhaa, voi arvata miten käy. Kettu voittaa, mutta kanat eivät niinkään.

Jos IT-hankkeessa on ongelmia, helpoin tapa ratkaista ne on laittaa pää piiloon. Apotinkin ongelmat tulivat julkisuuteen vasta, kun aktiivinen luottamushenkilö kaivoi piilotettua tietoa ja julkisti ne. Sen jälkeenkin hankkeessa yritettiin pimittää muun muassa hankkeelle hyvin kriittinen riskianalyysi.

Vieläkään ei ole kukaan kertonut, miten riskianalyysin esiin nostamiin ongelmiin aiotaan varautua. Sen sijaan Lasse Lehtonen, joka kieltäytyi analyysiin kuuluvaan haastatteluun osallistumisesta, on ehtinyt haukkua riskianalyysin puutteelliseksi. Kuulostaa enemmän siltä, että hankkeen johtoryhmän kyvyt johtaa suurta IT-hanketta ovat puutteellisia.

Metro

HKL ei julkista Siemensin kanssa tehtyä metron hankintasopimusta vedoten liikesalaisuuksiin. HBL:n tietojen mukaan Siemensiltä on sanottu, että sopimuksen voi rauhassa julkaista.

HKL myös hankki entisen Siemens-miehen Jörg Schütten tekemään konsulttiselvitystä automaattimetrosta ennen metrohankintaa. Toimittajan tekemiin asiakirjapyyntöihin vastataan joko kertomalla epäoleellisuuksia tai hiljaisuudella.

Metrotyömaan risukasa pitää valaista tuhannen megawatin valolla.

Hernesaaren helikopterikenttä

Hernesaaren osayleiskaavaa käsiteltiin eilen kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Alkutalvesta lautakunta halusi varmistaa, ettei helikopterikenttää ja siihen liittyviä täyttöjä ryhdytä tekemään ilman poliittista investointipäätöstä – ja että mikäli kentälle ei löydy yksityistä rahoittajaa, tulee niemenkärkeen olla mahdollista kaavoittaa vielä asuntoja.

Toukokuussa virasto esitti lautakunnalle, että maakuntakaavaan tulisi saada Hernesaaren kärkeen helikopterikentästä merkintä. Kysyin virastopäälliköltä siitä, miten tämä vaikuttaa mahdollisuuksiin rakentaa Hernesaaren eteläkärkeen asuntoja, jos helikopterikenttää ei tule. Vastaus oli se, että maakuntakaavaa tulee muuttaa – virasto siis viis veisasi lautakunnan aiemmasta tahdonilmauksesta.

Pyysimme lautakunnassa vastauksia useisiin kysymyksiin. Tiistaina puhelimet käyvät lautakunnan jäsenten välillä kuumina – vastauksia ei nimittäin näy lautakunnan esittelymateriaalissa; ei julkisessa materiaalissa, ei Ahjo-järjestelmässä, eikä sähköpostissa.  Ihmettelimme aikooko virasto lainkaan vastata kysymyksiimme.

Lautakunnan kokoushuoneesta löytyy sitten paperille tulostettu useamman sivun mittainen paperi, jossa on vastauksia esitettyihin kysymyksiin – ja näistäkin vain osaan. Loppuihin vastaukset saatiin suullisen esittelyn pohjalta.

On täysin kohtuutonta, että noin sadan miljoonan euron investointiin liittyviin kysymyksiin lautakunta ei saa vastauksia etukäteen – ja että vastauksia ei tarjota oletusarvoisesti kaikille helsinkiläisille. Lystin maksavilla kaupunkilaisilla on oikeus tietää millä perusteilla päätöksiä tehdään.

Avoimuutta päätöksentekoon ja virkamiestyöhön