Koskelan halli ja ratikka

23.9.2013 15 By Mikko Sarela

Tiistain kaupunkisuunnittelulautakunnassa on esillä Koskelan ratikkavarikon laajennos.  Ode on tällä kertaa menossa, joten tässä omat kommenttini Koskelan ratikkavarikkoa ja ratikkalinjaan liittyen.

Koskelan ratikkavarikolle suunnitellaan merkittävää laajennosta, jossa varikon päälle kaavoitetaan asuntoja noin 20000 kerrosneliömetrin verran ja tilaa vaativalle kaupalle noin 30000 kerrosneliömetrin verran. Samalla tulee tarve tehdä Koskelan hallille varayhteys Mäkelänkadulta. Uudet asunnot tulevat A-kirjaimella merkittyihin osiin alla olevassa kuvassa. Alueen tarkemmasta suunnittelusta on tarkoitus järjestää suunnittelu- ja toteutuskilpailu.

Koskelan varikkoalue (Lähde kaupunkisuunnitteluvirasto)

Asuntojen määrä jää tällä 10 hehtaarin alueella niin vähäiseksi siksi, että suunnitellun Pasilanväylän itäisen tunnelin suuaukko on vieressä ja aiheuttaisi niin suuret pienhiukkaspäästöt, ettei muihin osiin varikkoaluetta saa rakentaa asuntoja. Pasilanväylän tunnelijatkojen myötä automäärät tässä kasvaisivat nykyisestä 40000 autosta noin 80000 autoon vuorokaudessa.

Muutamia huomioita: suunnittelukilpailussa rakennusoikeuden ylärajan tiukka rajaus on mielestäni ongelmallista. Koskelantien asuntokortteleiden tonttitehokkuus on vain noin 1 ja tätä olisi ehdottomasti varaa nostaa. Jos joku ei ole vielä kuullut, Helsinki kärsii asuntopulasta.

Toisekseen muuhun käyttöön rakennettavan tilan määrä on myös todella pieni. Jo säästettävä kaarihalli on kooltaan hehtaarin eli 3. kerroksiseksi rakennettuna se täyttäis yksinään tuon suunnitellun neliömäärän. Myös Kustaa Vaasan tien varressa oleva 500m pitkä pätkä tuottaa helposti moninkertaisen määrän tilaa.

Ehdotan, että rakennusoikeuden määrää tarkistetaan ylöspäin ja että tilaa vievän kaupan lisäksi KTY-alueelle voidaan rakentaa myös pienteollisuudelle sopivia tiloja.

Samalla tulee ratkaista myös Käpylän ratikan kohtalo. Sen matkustajamäärät ovat olleen niin pieniä, että se elää jatkuvan lakkautusuhan alla. Jo nyt se on karsittu tyngäksi, joka palvelee ainoastaan arkipäivisin ja lopettaa jo kuuden, seitsemän aikoihin. Jos mitään ei tehdä, se jossain vaiheessa lakkautetaan kannattamattomana.

Ehdotan, että vararaiteen linjaus tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että samalla radalla  liikennöidään Koskelan palvelevaa raitiolinjaa. Koskelantie olisi luonteva linjaus jo siksi, että sen varrella asuu enemmän väkeä kuin Pohjolankadun varressa.

Sekä varikkoalueen suunnittelussa, että ratikkalinjan suunnittelussa kannattaa huomioida myös se, että uusia asukkaita on tulossa myös Koskelan sairaala-alueelle. HUS keskittää toimintojaan Meilahteen ja siksi sairaala-alueen kaavoittaminen on työn alla.

HUSin luopuessa Koskelan sairaalasta, alueelle suunnitellaan uusia asuntoja 1500-3000 asukkaalle. Kuvassa Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmässä luotu idea, joka yhdistää avo- ja umpikortteleita suureen ja viihtyisään sairaala-alueen puistoon. (Kuva Juhana Rantavuori)