Leikkipuistot ja -paikat Helsingin matkailuvalteiksi

21.12.2015 0 By Mikko Sarela

Helsingin matkailullista vetovoimaa koskevassa keskustelussa on korostettu muun muassa kaupunkikulttuurin (HS Kaupunki 4.8.), historian (HS Mielipide 7.8), insinööriosaamisen (HS Mielipide 8.8) sekä asiakkaiden kuuntelemisen (HS Mielipide 10.8.) merkitystä. Helsingissä toimiva liki 300 korkeatasoisen leikkipuiston ja -paikan verkosto voisi pienellä panostuksella yhdistää kaikki nämä matkailuvaltit.

Lapsiperheiden elämää rytmittävät lomallakin monet rutiinit. Siksi he tarvitsevat matalan kynnyksen levähdys- ja leikkipaikkoja, joissa he voivat viihtyä, syödä ja käydä wc:ssä. Helsingin leikkipaikkojen ja -puistojen verkostossa on kuitenkin yksi merkittävä puute: ydinkeskustan leikkipaikkoihin joutuu erikseen lähtemään. Keskustan vetovoimaisuutta lapsiperheille voitaisiin parantaa rakentamalla pienet leikkipaikat muun muassa Narinkkatorille, Rautatientorille ja Esplanadille. Talvisin keskustassa voisi olla pulkkamäki.

sevilla leikkipuisto

Alameda de Herculer -aukion leikkipaikka tuo elämää suurelle aukiolle ympäri vuoden.

 

Myös olemassa olevien leikkipuistojen ja -paikkojen saavutettavuutta voitaisiin parantaa. Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimiston uudessa Lasten Helsinki -karttaesitteessä listataan vain 10 leikkipuistoa. Näiden puistojen väliin jää alueita, joiden leikkipuistoista ja -paikoista löytyy tietoa lähinnä paikallisille asukkaille suunnattujen internetsivujen kautta. Lähiöt rajautuvat kokonaan kartan ulkopuolelle, vaikka niissäkin on runsaasti leikkipaikkoja ja vilkasta puistotoimintaa. Leikkipuistoista ja -paikoista tulisikin laatia karttaesite, joka antaisi nopealla vilkaisulla selvän viestin: väsymyksen yllättäessä maksuton levähdyspaikka on aina korkeintaan muutaman korttelin päässä.

Leikkipuistoihin ja -paikkoihin panostamalla voitaisiin markkinoida myös suomalaista elämäntapaa, sosiaalisia innovaatioita, insinööriosaamista ja muotoilua. Kaikille avoimina tiloina leikkipuistot tarjoavat matkailijoille tilaisuuden tutustua paikallisten asukkaiden arkeen sekä suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ”suureen kertomukseen”, jossa lapsilla on kansainvälisesti vertaillen tasa-arvoiset lähtökohdat. Leikkipuistojen ja -paikkojen nostaminen matkailuvaltiksi tukisi siten lapsi- ja perhemyönteistä Suomi-kuvaa, jota kansainväliset analyysit ja vertailut ovat pohjustaneet.

Salla Jokela ja Mikko Särelä toimivat kaupunkiakatemian koordinaattoreina Helsingin yliopistossa ja Aalto Yliopistossa