Liars & Outliers luvut 1-3: luottamus

11.7.2013 2 By Mikko Sarela

Aloitin lukemaan Bruce Schneierin kirjaa Liars & Outliers ja päätin kirjoittaa kirjasta nousevia ajatuksia teidän muidenkin luettavaksi. Kirjoitan blogitekstejä sitä mukaa kuin etenen kirjan kanssa.

Kirjan aiheena on luottamus: miten luottamus syntyy; mikä saa ihmiset toimimaan luotettavasti; mikä on luottamuksen merkitys yhteiskunnalle; ja mikä on turvallisuuden ja luottamuksen suhde.

Koko tämä pohdinta lähtee liikkeelle siitä, että (1) luottamus on välttämättömän tärkeä voiteluöljy yhteiskunnan rattaissa (katso vaikka tämä), (2) luottamuksen teknologiat ovat kehittyneet voimakkaasti kasvokkaiseen kanssakäymiseen ja (3) Internet muuttaa globaaleja rakenteita tavoilla, jotka vähentävät perinteisten luottamusta luovien mekanismien käyttökelpoisuutta.

Edessämme on haaste siitä, miten luoda uusia tapoja luoda luotettavuutta ja luottamusta globaalilla tasolla. Jotta tämän haasteen voisi ymmärtää paremmin, pitää ensin ymmärtää paremmin yhteistyötä ja sitä miksi se on välillä vaikeaa. Otetaan aluksi siis pieni ajatuskoe.

Olkoon joukko yksilöitä. Toiset yksilöistä tekevät kohdatessaan muiden kanssa yhteistyötä ja toiset ottavat väkivaltaa käyttäen ruoan itselleen. Kutsutaan yhteistyötä tekeviä kyyhkyiksi ja aggressiivisia haukoiksi; kun kyyhky kohtaa kyyhkyn, molemmat saavat ruokaa. Jos kyyhky kohtaa haukan, kyyhky väistää ja haukka ottaa ruoan; ja kun haukka kohtaa haukan, tulee taistelu, jonka seurauksena haukka saattaa kuolla (tietyllä todennäköisyydellä).

Aloitetaan peli siten, että alkuperäisessä joukossa on tietty osuus haukkoja (ja loput kyyhkyjä) ja pelataan peliä monta kierrosta siten että jokaisella kierroksella yksilöt paritetaan satunnaisesti toisten kanssa.

Jos haukkojen saama etu on suuri, lopputuloksena on se, että kyyhkyt kuolevat lopulta kaikki nälkään ja koko joukko sisältää vain keskenään tappelevia haukkoja. Kun kyyhkyjen saamaa yhteistyöetua parannetaan, tai haukkojen saamia hyötyjä pienennetään (haittoja suurennetaan), päästään tilanteeseen, jossa haukkojen määrä lopulta vakiintuu jollekin tasolle koko joukossa, mutta ei koskaan putoa nollaan. (Puhdas kyyhkyjen yhteiskunta on epästabiili. Jos joukkoon tulee yksikin haukka, tämä voi ryöstää ruokaa muilta mielin määrin eikä koskaan saa vastaansa mahdollisia haittoja.)

Haukka kuvastaa tässä pelissä ihmistä, joka pyrkii yhteistyön sijasta hyväksikäyttämään muita. Siis parasiittia. Jokaisessa suuressa ja monimutkaisessa järjestelmässä on parasiitteja ja siksi tarve taistella parasiitteja vastaan. Turvallisuusteknologiaa tarvitaan juuri tätä tarkoitusta varten. Ei poistamaan parasiitteja kokonaan, vaan vähentämään niiden määrä riittävän pieneksi, etteivät ne kykene haittamaan yhteisön toimintaa liikaa.