Lisää pientaloja Helsinkiin

30.5.2014 10 By Mikko Sarela

Helsingissä on kaupungin tilastojen mukaan 44 055 pientaloa. Helsingissä tyypillisen pientalon tonttitehokkuus on noin 0,15-0,3. Tämä tarkoittaa siis sitä, että esimerkiksi 500m2 tontilla on 75-150m2 asuntoja (käytännössä yksi tai kaksi asuntoa siis).

Muualla Euroopassa rakennetaan pientaloja, joiden tonttitehokkuus voi olla jopa 2. Tällaisessa pientalossa on pieni oma piha ja kahdesta kolmeen kerrosta. Alla esimerkki siitä, miten tällaista tiivistä pientaloasutusta voisi rakentaa Helsingissä. Paino tässä on sanalla esimerkki. Haluan antaa valinnanvapauden siitä rakennetaanko ja miten rakennetaan tontin omistajalle.

Kaupungin tarvitsee vain sallia rakentaminen ja luoda periaatteet siitä miten hoidetaan alueen yhteiset asiat, mm. paloturvallisuus, miten saa rakentaa naapuritontin reunaan ja niin edelleen. Jotta tiedetään mitä kaikkea pitää huomioida, tällaisesta uudisrakentamisesta ja tiivistämisestä pitää hankkia kokemuksia.

Screen Shot 2014-05-30 at 10.27.41

Helsingissä voitaisiin tehdä periaatepäätös siitä, että tontin omistaja saa rakennusluvan lisärakentamiseen aina tonttitehokkuuteen 1,2 asti. Nyt tällainen käytäntö on olemassa tonttitehokkuuteen 0,3 asti. Näin nykyinen asunnon omistaja voisi päättää haluaako pitää suuren pihansa, vai kenties rakennuttaa tontille yhden tai useampia uusia pientaloja.

Kaupungin tutkimusten mukaan pientalotonttien rakennusoikeus rakentuu keskimäärin 1% vuosivauhdilla. Käytännössä lisärakentamista tehdään siis silloin, kun perikunta miettii mitä tehdä tontille.

Jos arvioidaan, että tahti pysyisi suurin piirtein samana tai hieman nykyistä nopeampana, niin 40-50 vuodessa pientalojen määrä voisi kasvaa 50-100% nykyisestä. Helsinki voisi siis saada pientaloalueiden orgaanisella kasvulla uusia pientaloja jopa runsaalle sadalle tuhannelle asukkaalle.

Samalla vastattaisiin luontevalla tavalla siihen mm. lapsiperheiden tarpeeseen saada asuntoja, jossa on luontevasti oma piha.