Mitä vaatisi asuntotuotannon nostaminen 10000 asuntoon vuodessa 2025-2035?

Helsingin uusi pormestari on minun laillani liputtanut sen puolesta, että Helsingin asuntotuotanto nostetaan 10000 asuntoon vuodessa. Tämä ehdotus on myös saanut kritiikkiä ja siksi päätin kirjoittaa hyvin karkean esimerkin siitä, minkälaisilla rakennuskohteilla tavoite voitaisiin saavuttaa vuosina 2025-2035. 

Helsingin kaupungin asunto-ohjelmaa voi tarkastella aluesarjat.fi -osoitteesta. Kaupunki on ohjelmoinut asuntotuotantoa noin 7000 asunnon vuosituotannon verran kaikille vuosille tästä vuoteen 2035 asti. Suuri osa tähän liittyvästä tuotannosta on jo asemakaavoitettu tai asemakaavaprosessissa käynnissä. Jo ohjelmoidun 7000 asuntoa vuodessa kohteisiin voi tutustua aluesarjat.fi -saitilla.

Vuosina 2025-2035 pitäisi löytää siis noin 33000 uuden asunnon paikkaa. Tässä ehdotus siitä, mistä ne löytyvät. Osaan kohteista on asunto-ohjelmassa jokin määrä rakentamista vuoteen 2035 mennessä. Allaoleva asuntomäärä on se luku, joka on tarkoitus kasvattaa jo ohjelmoidun lisäksi  

Ensin kolme isoa kohdetta: 

Malmi (6000 asuntoa): alueen on suunniteltu rakentuvan noin 400 asunnon vuositahdilla. Nopeutetaan tämä 1000 asuntoon vuodessa.

Östersundom (5000 asuntoa): Sallitaan nykyisten kylien ympäristöjen rakentaminen. Nykyinen asunto-ohjelma näyttää Östersundomiin 0 asuntoa seuraavan 15 vuoden aikana. Tänne sopii hyvin jokin määrä pientalorakentamista. 

Pientaloalueiden täydennysrakentaminen (11000 asuntoa): pientaloalueille ei asunto-ohjelmassa ole arvioitu käytännössä lainkaan rakentamista. Todellisuudessa näitä toteutuu nytkin noin 500 asuntoa vuodessa. Kannustetaan tonttien täydennysrakentamiseen yleiskaavan sallimissa rajoissa. Näin voitaisiin rakentaa arviolta 1000 asuntoa vuodessa

Lisäksi seuraavat jo suunnitteilla olevat kohteet: 

  • Sörnäistenranta 1000 asuntoa
  • Hanasaari 3000 asuntoa
  • Pohjois-Pasila (keskiosa) 1000 asuntoa
  • Viikinranta 3000 asuntoa
  • Latokartano 1000 asuntoa (ratikan varteen)
  • Savonkadun rakentaminen (1000 asuntoa)
  • Arabianrannan suunnitellut täydennysrakennuskohteet  (1000 asuntoa)

Näillä eväillä kaupungin asuntotuotanto saadaan nostettua kymmeneen tuhanteen asuntoon vuodessa ja väitän, että Helsinki on vuonna 2035 parempi kaupunki, jos nämä rakennushankkeet toteutetaan.