Muutto ja luottamustehtävä

18.1.2012 10 By admin

Muutin vuodenvaihteessa takaisin Helsinkiin, Kallion seutuville tarkemmin ottaen. Tänään minut valittiin Helsingin kaupunkisuunnittelulautakuntaan Osmo Soininvaaran henkilökohtaiseksi varajäseneksi Vihreän ryhmän ehdotuksesta.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan tehtävänä on mm.:

 • ohjata ja valvoa yleiskaavoitusta ja asemakaavoitusta,
 • ohjata ja valvoa kaupungin liikennesuunnittelua sekä seurata liikenteen ja liikenneturvallisuuden kehitystä kaupungissa,
 • päättää, mikäli ei toisin ole säädetty tai määrätty, katu- ja liikennealueella sekä muulla yleisesti liikenteeseen käytetyllä alueella liikennejärjestelyistä lukuun ottamatta suuria ja suurehkoja tai periaatteellisesti merkittäviä liikennejärjestelyjä,
 • tehdä kaupunginhallitukselle esityksiä sekä antaa lausuntoja, selvityksiä ja tietoja toimialaansa kuuluvista asioista

Hain tehtävää Vihreältä valtuustoryhmältä joulukuussa. 

Haen vapautunutta kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen paikkaa.

Olen 36-vuotias tekniikan tohtori ja tietoverkkotutkija Aalto-yliopistossa. Olemme muuttamassa joulukuun aikana Espoon Leppävaarasta Helsinkiin. Olen aiemmin asunut monta vuotta Helsingissä muun muassa Töölössä ja Munkkiniemessä. Olen naimisissa ja uusperheeseemme kuuluu puolisoni lisäksi koulunkäynnin juuri aloittanut poika ja vuoden ikäinen taapero.  

Olen Vihreiden jäsen keväästä 2011 lähtien. Tätä aiemmin olin Piraattipuolueen jäsen ja ehdokas eduskuntavaaleissa 2011. 

Poliittisesti olen kiinnostunut erityisesti seuraavista aiheista

 • Kaupunkisuunnittelun ja liikenteen kehittäminen yhtenäisesti toisiaan tukien 
 • Raitiovaunuliikenteen kehittäminen ja laajentaminen  
 • Kaavoitus: hyvän ja tiiviin kaupunki ja lähiöympäristön rakentaminen  
 • Jalankulun merkitys liikennemuotona ja kaupunkitilan luojana 
 • Henkilöautoliikenteen haittojen minimoiminen 
 • Uusperheiden asiat ja ongelmat 
 • Tiedepolitiikka

Olen ollut aktiivinen Helsingin kaupunkisuunnittelussa jo useita vuosia mm. kirjoittamalla aiheesta blogissani. Syksyllä 2009 perustin Facebook -ryhmän ”Lisää kaupunkia Helsinkiin”, josta kehkeytyneen ryhmän kanssa olen aktiivisesti käynyt ajamassa hyvää ja tiivistä kaupunkia kaupunkisuunnitteluviraston kanssa. Olemme ottaneet kantaa mm. Keski-Pasilan suunnitelmiin ja nostaneet niin Länsiväylän kuin Turunväylänkin bulevardiksi muuttamisen esille virastossa. Kävimme esittelemässä Turunväylän osalta ajatusta myös Munkinseutu ry:lle, jossa saimme myönteisen vastaanoton. Viime kesänä perustin avoimen kaupunkisuunnittelupubin, joka kokoontuu joka kuukauden viimeisenä maanantaina. Osanotto on ollut runsasta, ehkä vajaat parikymmentä ihmistä niin kaupunkilaisia, poliitikkoja kuin virkamiehiäkin.  

Espoossa olen osallistunut tämän vuoden aikana aktiivisesti Vihreiden kaupunkisuunnitteluun. Olin Espoo 2050 -työryhmän jäsen, jossa toin esiin tiiviin ja hyvän kaupunkirakenteen merkitystä. Olen aktiivisesti ajanut kaupungin rakentamista olemassaolevien ja tulevien raideliikenteen ja bussiliikenteen runkoväylien varrelle ja edistänyt Jokeri II:n nopeaa toteuttamista Espoossa. 

Kaupunkisuunnittelulautakunnan työtä olen seurannut aktiivisesti jo monta vuotta. 

Osmo Soininvaaran pyynnöstä olen tänä syksynä lukenut  tarkkaan kaupunkisuunnittelulautakunnan kokousten julkiset materiaalit ja esittänyt hänelle omat kommenttini esityslistalla olevista asioista. 

Haluan tulevan vuoden aikana lautakuntatyössäni edistää 

1. Helsingin liikennejärjestelmässä parempaa tasapainoa jalankulun, pyöräilyn, joukkoliikenteen ja henkilöautoilun välillä

2. Kiinnittää huomiota kaavoitettavan katutilan toimivuuteen

3. Tuoda aitoa vuorovaikutusta ja avoimuutta kaavoitusprosessiin

Aion kirjoittaa blogissani kaupunkisuunnittelulautakunnan tekemisistä aktiivisesti tulevan vuoden aikana. Vastaan myös mielelläni kysymyksiin ja otan vastaan mielipiteitä ja kommentteja puntaroitaviksi.