Östersundom

24.2.2012 13 By admin

Östersundomin yleiskaavaluonnokset ovat ensi viikolla lautakunnassa. Materiaali löytyy täältä. Mennee pöydälle tutustumista varten. Itselleni Östersundom ei ole helppo asia päätettäväksi. Mieluiten näkisin, että Helsingin kasvu suuntautuisi ensisijaisesti kehä I:n sisäpuolelle, mutta tähän ei valitettavasti ainakaan vielä ole kaupungissa poliittista tahtoa.

Ongelmina on Helsingin kasvava asuntopula, Östersundomin alueen luontoarvot ja kaupunkirakenteen hajautuminen. Pitäisi löytää joku ratkaisu, joka on mieluiten hyvä tai erinomainen kaikista kolmesta näkökulmista ja tämän lisäksi tuottaisi hyvää kaupunkirakennetta Östersundomissa rakennettavilla alueilla. Ei ole helppo tehtävä. En ole vielä muodostanut selkeää kantaa siihen, mihin suuntaan Östersundomin suhteen tulisi edetä. Otan mielelläni vastaan informatiivisia kommentteja asiasta.

Esillä on viisi yleiskaavaluonnosta. Kaikissa suunnitelmissa, joista en erikseen mainitse, on metron jatke, raidejokerin jatko Östersundomiin ja Jokeri 3 raiteilla.

  • Vaihtoehto A: Jo vuosi sitten esitelty vaihtoehto, joka ei täytä Natura-vaatimuksia. Ei ratikkaa. 
  • Vaihtoehto B: Uusi versio edellisestä, jossa on pyritty ottamaan Natura-alueet huomioon. 
  • Vaihtoehto C: Luontojärjestöjen vaihtoehtokaava. Ei ota kantaa raidejärjestelmään. Oletusvaihtoehdossa metro, ei ratikkaa. 
  • Vaihtoehto D: Pientalokaupunki, joka on virheellisesti nimetty ”pikaraitiotiet”. Ei metroa. 
  • Vaihtoehto E: Taajamajuna Östersundomin ja Sipoon kautta Porvooseen. 
Kaupunkisuunnitteluviraston suosikkivaihtoehto on B. Viitteellinen kaava löytyy täältä. Suosittelen vilkaisemaan. Antaa ihan toisella tavalla konkretiaa suunnitelmalle kuin yleiskaavaluonnos.
Laskien 50 kerrosneliömetriä (k-m2) asukasta kohden, vaihtoehtojen arvioidut asukasmäärät ovat seuraavat. Tämä vastaa noin 40m2/asukas asumisväljyyttä. Asukkaiden sijoittumiskartat löytyvät täältä
  • A: 65000-70000 asukasta, 10000-15000 työpaikkaa
  • B: 71000 asukasta, 22000 työpaikkaa
  • C: 22000 asukasta, 9000 työpaikkaa. Luku on puolet vaihtoehtokaavassa esitetystä asukasmäärästä, sillä vaihtoehtokaavassa on käytetty asumisväljyydestä arviota 25k-m2 per asukas
  • D: 64000 asukasta, 20000 työpaikkaa
  • E: 81000 asukasta, 30000 työpaikkaa
Östersundomin kaupunginosat
Vaihtoehto A on tässä vaiheessa poissuljettu. Vaihtoehdossa B minua häiritsee metron suuri mutka Länsisalmeen. Tämä lisää matka-aikaa ja tekee luultavasti mahdottomaksi metron Sipooseen jatkamisen. Vaihtoehto C:ssä on liian vähän rakentamista ja asukkaita, jotta metron rakentaminen olisi taloudellisesti perusteltua – siis metro tulisi liian kalliiksi kaupungille. Pikaraitioteiden yhdistelmällä tästäkin vaihtoedosta voisi saada toimivan. Vaihtoehto D levittää koko alueelle tasaisen ja suhteellisen harvan pientalomaton. Vaihtoehto E:ssä on ainoa aito paikallinen kaupunkikeskus. 
Liikennevaihtoehdoista olen sitä mieltä, että ainoastaan taajamajunavaihtoehto täydennettynä pikaraitiotiellä antaisi oikeasti riittävän nopeat yhteydet muualle pääkaupunkiseudulle. Vaihtoehto on tosin kallis ja kaupunki joutuisi kestämään VR:n kanssa asioiden hoitamista, mistä syystä sen valinta lienee epätodennäköistä.